• darkblurbg

Zitplaatsen

Bij het instappen krijgt u stoelnummers toegewezen van de chauffeur. U kunt niet zelf een zitplaats uitzoeken. De bus wordt vooraf door ons ingedeeld, hier wordt tijdens de reis niet meer van afgeweken (tenzij op aanwijzen van de chauffeur).

Onze eerste prioriteit is om mensen onder één boeking naast elkaar in de bus te plaatsen. Het is daarom niet mogelijk om iedereen tegemoet te komen in hun zitplaats wensen.

Veiligheid

Kinderen ongeacht leeftijd krijgen – zoals wettelijk bepaald – een eigen zitplaats
U bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een autostoeltje.

U bent verplicht te allen tijde uw gordel te dragen.

Lopen of staan tijdens het rijden geschiedt geheel op eigen risico.

Bij nachtelijke ritten graag op de stoelen blijven zitten. Ga nooit op de grond of in het gangpad liggen.

Gebruik het toilet alleen zittend.

Houd de uitgangen vrij, laat kinderen nooit bij de (nood)uitgangen zitten.

Blijf kalm en draag zorg voor elkaars veiligheid.

Noodvoorzieningen alleen gebruiken bij nood. Gebruik op eigen risico. Misbruik wordt bestraft.

Een brandblusser is voorin de bus aanwezig (alleen voor kleine branden).

De verbandtrommel is voorin de touringcar aanwezig.

De passagier dient de aanwijzingen van het touringcarbedrijf en de chauffeur op te volgen.

Het touringcarbedrijf / chauffeur zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen

die zich binnen of buiten de touringcar bevinden. Oplettendheid is dus van belang.

De passagier dient zich te onthouden van het hinderen van personeel, medepassagiers of andere weggebruikers.

Wij adviseren u om een reis – of annuleringsverzekering te nemen

U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort, identiteitskaart of een eventueel noodzakelijk visum.

schade of vernielingen worden ter plaatsen verrekend met de passagiers, zonodig wordt er aangifte gedaan en kan de toegang tot de bus u worden ontzegd.

U dient zich aan de aangegeven tijden te houden ivm rij en rusttijden van de chauffeurs.

Pauzes zijn voor de chauffeurs, dit is wettelijk bepaald ( zie ILT rust en pauzes besloten vervoer)

KJ tours is niet verantwoordelijk voor een stop / rustplaats, wel zal er gekeken worden om zoveel mogelijk te stoppen bij een wegrestaurant en of benzinepomp.

houdt u de bus zoveel mogelijk schoon dat is prettiger reizen voor u en voor ons.

Wij gebruiken 1 vuilniszak voor al uw afval ivm milieu verontreiniging van veel plastic in de zee en land.

Bagage

Per persoon mag 1 koffer hoogte 60cm, breedte 25cm, lengte 75cm of tas van normale afmetingen en 1 stuks handbagage met een totaalgewicht voor beide van 25 kilo meegenomen worden. Het is noodzakelijk de bagage te voorzien van kofferlabels waarop uw naam en adres staan vermeld. U bent gedurende de gehele reis zelf verantwoordelijk voor uw bagage.

Appartement

Voordat u gebruik maakt van uw appartement betaald u een borgsom. Deze krijgt u terug als blijkt dat na uw verblijf niks door uw toedoen is beschadigd of kapotgegaan is.

Excursies

Zijn altijd onder voorbehoud en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Medicatie

U dient zelf zorg te dragen voor medicatie tegen wagen ( rij ) ziekte, evt medicatie die gekoeld bewaard dient te worden kunnen wij voor u in de koelkast zetten.
Houd u zelf rekening mee deze bij het uitstappen mee te nemen.


Aansprakelijkheid

KJ Tours is niet aansprakelijk voor vertraging onderweg.
Indien de reis wordt vertraagd door bijvoorbeeld files, wegwerkzaamheden en of weersomstandigheden, stakingen etc wordt deze vertraging beschouwd als overmacht.
KJ tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële schade. Ook niet als er door genoemde vertraging eventueel aansluitend vervoer gemist wordt.

Drukfouten

Ondanks de aandacht en controle, die we tijdens de voorbereidingswerkzaamheden en drukwerkzaam- heden aan deze brochure gewijd hebben, houdt
KJ tours zich het recht toe om elke willekeurige fout achteraf te wijzigen.