• darkblurbg

Privacy en veiligheid
KJ-Tours is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kjtours.nl

Laakkade 400j
2521 XW Den Haag
info@kjtours.nl

Veiligheid staat voorop 
Kjtours.nl respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over het reisaanbod van KJ-Tours.
Door KJ-Tours.nl verzamelde gegevens zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan Kjtours.nl, met als uitzondering geldend de partijen welke uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw geboekte reis. Geven we uw gegevens aan iemand anders – u leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
KJ-Tours Touringcarbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Geboortedatum
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Bankrekeningnummer
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
KJ-Tours verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
door u opgegeven gegevens m.b.t. uw gezondheid die benodigd zijn voor de uitvoering van de reisovereenkomst zoals bijvoorbeeld dieetwensen of mobiliteitsbeperkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KJ-Tours verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Uitvoeren van de reisovereenkomst zoals bijvoorbeeld afhandelen van uw betaling en toesturen van de reisbescheiden
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en reizen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KJ-Tours bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Delen van persoonsgegevens met derden
KJ-Tours verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
KJ-Tours blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.